Áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối là 2 loại áp suất thông dụng. Mọi người có thể tham khảo thêm bài viết dưới đây để hiểu thêm các khái niệm cơ bản về nó.

áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối

Sự khác nhau áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối

1. Áp suất tuyệt đối

  • Áp suất tuyệt đối là áp suất khí quyển đo được.
  • Áp suất tuyệt đối không được điều chỉnh theo điều kiện mực nước biển.
  • Để so sánh điều kiện áp suất từ ​​vị trí này sang vị trí khác, các nhà khí tượng học điều chỉnh áp suất theo điều kiện mực nước biển (được gọi là áp suất tương đối, hoặc áp suất so với mực nước biển). Tại trang thái bình thường thì áp suất tuyệt đối của áp khí quyển là 1.01 bar = 1 atm.
  • Bởi vì áp suất không khí giảm khi bạn tăng độ cao, áp suất điều chỉnh ở mực nước biển (áp suất mà vị trí của bạn sẽ ở nếu nằm ở mực nước biển) cao hơn áp suất đo được nếu bạn sống trên mực nước biển và thấp hơn áp suất bạn đo được áp lực nếu bạn sống dưới mực nước biển.

Dưới đây là tốc độ giảm áp suất tuyệt đối dưới dạng hàm của độ cao đối với các điều kiện ngày tiêu chuẩn.

áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối

2. Áp suất tương đối

  • Áp suất tương đối  là áp suất khí quyển được hiệu chỉnh theo điều kiện mực nước biển.
  • Để so sánh các điều kiện áp suất từ ​​vị trí này sang vị trí khác, các nhà khí tượng học hiệu chỉnh áp suất đo được (gọi là áp suất tuyệt đối) với điều kiện mực nước biển. Bởi vì áp suất không khí giảm khi bạn tăng độ cao, áp suất điều chỉnh ở mực nước biển (áp suất mà vị trí của bạn sẽ ở nếu nằm ở mực nước biển) cao hơn áp suất đo được nếu bạn sống trên mực nước biển và thấp hơn áp suất bạn đo được áp lực nếu bạn sống dưới mực nước biển.
  • Ở trạng thái áp suất không khí thì áp suất tương đối sẽ báo là 0 bar.Hiện nay,các thiết bi đo áp suất hiện nay đo theo thang đo áp suất tương đối.
  • Áp suất tương đối lớn hơn áp suất tuyệt đối trừ khi bạn sống ở hoặc thấp hơn mực nước biển.

Thông tin chia sẻ về áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối, hi vọng những chia sẻ trên hữu ích cho các bạn. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và đặt mua đồng hồ áp suất, có thể liên hệ với công ty Thiết Bị Sài Gòn để được giải đáp và hỗ trợ.