Đồng hồ nhiệt độ công nghiệp là loại đồng hồ được sử dụng phổ biến trong công nghiệp hiện nay. Nó dùng để đo nhiệt độ môi trường. Ứng dụng để đo môi trường khí, chất lỏng & chất rắn.

Phân loai đồng hồ đo nhiệt độ

1. Theo cơ cấu hoạt động

  • Đồng hồ nhiệt độ dạng cơ
  • Đồng hồ nhiệt độ điện tử
  • Đồng hồ nhiệt độ thủy ngân

2. Theo chân kết nối

  • Đồng hồ đo nhiệt độ dạng cơ chân đứng
  • Đồng hồ đo nhiệt độ dạng cơ chân giữa
  • Đồng hồ nhiệt độ dạng dây