Khác với áp suất của chất rắn, hay chất lỏng, áp suất khí quyển tác dụng lên vật theo mọi phương hướng khác nhau. Bởi mọi vật đều bao bọc bởi không khí và chịu tác dụng lực lên bề mặt của mình. Đặc điểm của loại áp suất này phụ thuộc nhiều và đặc điểm của không khí. Không khí càng lên cao càng loãng, vì vậy trọng lượng cũng vì đó mà nhẹ hơn.

Sự khác biệt áp suất khí quyển

Ví dụ điển hình là khi đi máy bay chúng ta cảm thấy ù tai, mệt mỏi,….khi càng lên cao. Áp suất tiêu chuẩn của môi trường sống chúng ta là 1 atmosphere

Bảng chuyển đổi đơn vị áp suất

áp suất khí quyển

Bảng chuyển đổi các đơn vị đo áp suất

Các yếu tố ảnh hưởng

  • Độ cao  khi độ cao càng lớn giá trị áp suất càng giảm
  • Thời tiết: khi thời tiết mưa giá trị áp suất sẽ giảm so với giá trị bình thường
  • Gió: khi có gió sẽ có thể làm áp suất tăng hoặc giảm tùy theo hướng gió tác dụng
  • Ngoài ra áp suất khí quyển còn thay đổi theo thời gian & nhiệt độ

Lưu ý

  • Người ta hay dùng áp kế thủy ngân &  aneroid để đo áp suất khí quyển.
  • Áp suất trên trái đất ở các nơi khác nhau sẽ khác nhau.
  • Áp suất  cao nhất vào khoảng 1.083,8 MB, được đo tại Agata, Siberia, vào ngày 31 tháng 12 năm 1968. Áp suất thấp nhất từng được đo là 870 MB, được ghi nhận là Typhoon Tip đánh vào phía tây Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 10 năm 1979

Trên đây là một số thông tin cần thiết để chúng ta hiểu thêm về một số đinh nghĩa cơ bản về áp suất.