Áp suất là cụm từ quen thuộc đối với chúng ta. Để hiểu rõ áp suất là gì và cách đo đáp suất sau đây chúng tôi xin trình bày các thông tin cơ bản để mọi người có thể hiểu rõ nhất về áp suất.

Áp suất là gì?

Áp suất được định nghĩa là lực tác dụng trên 1 đơn vị diện tích,lực tác dụng phải vuông góc với bề mặt tác dụng lực.

Đơn vị đo áp suất theo theo hệ đo lường (SI) áp suất được xác định bằng lực tác dụng trên 1 diện tức N/m và có đơn vị chuẩn là Pascal.

1N/m2 = 1Pa

Đơn vị đo áp suất thông dụng

Đơn vị Pascal rất nhỏ so với giá trị thực tế nên nhiều nước đã sử dụng đơn vị đo Bar.Tùy vào khu vực khác nhau mà người ta dùng đơn vị đo áp suất khác nhau:

 • Các nước châu Âu thường sử dụng đơn vị Bar
 • Các nước châu Á thường sử dụng kg/cm2

Cách tính áp suất

1. Áp suất chất rắn

tính áp suất

 • Theo định nghĩa thì áp suất được tính bằng lực tác dụng trên 1 đơn vị diện tích theo hướng vuông góc bề mặt tác dụng.
 • Công thức tính áp suất   P=F/S
 • Trong đó: P là áp suất ( đơn vị N/m2,Psi,Bar,…)
 • F là lực tác dụng ( đơn vị N)
 • S là diện tích bề mặt lực tác dụng ( đơn vị m2)

2. Áp suất chất lỏng

Áp suất chất lỏng là lực đẩy chất lỏng di chuyển bên trong đường ống.

áp suất chất lỏng

Áp suất chất lỏng

 • Công thức tính P = d.h
 • Trong đó : P là áp suất chất lỏng (Pa)
 • d là trọng lượng riêng của chất lỏng (N/m2)
 • h chiều cao mực chất lỏng (m)

Quy đổi trong áp suất

 • 1Pa = 1 (N/m2) = 10 –5 Bar
 • 1 mmHg = 133,322 (N/m2)
 • 1Pa = 1 (N/m2) = 760 mmHg

Vai trò của áp suất

 • Áp suất có vai trò quan trọng trong cuộc sống.Nhờ có áp suất mà việc nâng lên hạ xuống của máy bay được dễ dàng thông qua sự chênh áp giữa cánh máy bay.
 • Nhờ có áp suất mà ta sử dụng được các bình nén khí phục vụ trong hầu hết các ngành công nghiệp
 • Việc sử dụng áp suất ngày càng phổ biến nhưng phải đảm bảo an toàn.Nếu áp suất quá lớn sẽ gây hậu quả vô cùng to lớn như cháy nổ.

Một số cách thay đổi áp suất

 • Cách tăng áp suất :Muốn tăng áp suất ta sẽ tăng áp lực và giảm diện tích tiếp xúc.
 • Cách giảm áp : Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép.

Thiết bị đo áp suất hiện nay

1. Đồng hồ cơ

2. Cảm biến áp suất

3. Đồng hồ áp suất điện tử

>>Xem thêm: Sự khác biệt giữa áp suất tuyệt đối và áp suất tương đối